Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

ОБЩИНА ХАСКОВО - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНА УСЛУГА”

1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места –2 бр.; 1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково; 1.3 Характер на работата – Извършва дейности, свързани с всекидневни грижи и услуги за потребителите, предоставя услуги и подслон в кризисни ситуации 1.4 Брой свободни работни места – 2 бр.;…

ОБЩИНА ХАСКОВО - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

1. Описание на длъжността: 1.1 Работни места – 1 бр.; 1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково; 1.3 Характер на работата – да извършва социално консултиране и подкрепа на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра; 1.4 Брой свободни работни места…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 07.09.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД -871/ 30.08.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие…

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект Проект "Подай ръка на нашите деца",

Във връзка с изпълнението на проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 22.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед №  РД -656/19.06.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките…

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ Протокол от 20.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 656/19.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО “

Въз основа на Протокол от 01.07.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №  РД-400/26.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно “, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019-0001-CO2 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА „РАБОЪНИК- ПОДДРЪЖКА“ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ –1 град ХАСКОВО

О Б Щ И Н А Х А С К О В О ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-1 град ХАСКОВО   6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; E-mail: cnst1@haskovo.bg   СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА…

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА"

О Б Я В А ЗА ПОДБОР  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА "РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА" Община Хасково обявява процедура за подбор на работник-поддръжка в Център за настаняване от семеен тип за  деца и младежи с увреждания -1  град Хасково ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Работни  места – 1 брой; Място  на  работа  ЦНСТДМУ-1  гр. Хасково   Характер на работа –…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!