Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Търгове и концесии

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, за следния обект: Поземлен имот, представляващ водоем, с идентификатор № 11867.42.1, находящ се в землището на с. Войводово, общ. Хасково, с площ от 13928 кв.м., стар номер 000255. 

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, за следния обект: Поземлен имот, представляващ водоем, с идентификатор № 22589.66.92, находящ се в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково, с площ от 4123 кв.м., стар номер 000092. 

Заповед № Т-255/14.12.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 (пет) броя гаражи

Заповед № Т-255/14.12.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 (пет) броя гаражи с №№ 1, 2, 3, 4, 5 всеки със ЗП 19,80 кв. м. (с размери 3,30/6,00м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КККР на гр. Хасково (ж.к. „Орфей“).

Заповед № Т-254/14.12.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи

Заповед № Т-254/14.12.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи с №№ 6, 7 всеки със ЗП 21 кв. м. (с размери 3,50/6,00м.) в междублоковото пространство, източно от бл. 32 и бл. 33 в поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по…

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, за следния обект: Поземлен имот, представляващ водоем, с идентификатор № 18232.9.23, находящ се в землището на с. Гълъбец, общ. Хасково, с площ от 6055 кв.м., стар номер 000023. 

Заповед № Т-244/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.111 по КК на гр.Хасково /м.“Кекличево стопанство“/

Заповед № Т-244/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.111 по КК на гр.Хасково /м.“Кекличево стопанство“/

Заповед № Т-242/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.95 по КК на гр.Хасково/ м.“Кекличево стопанство“/

Заповед № Т-242/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.95 по КК на гр.Хасково/ м.“Кекличево стопанство“/

Заповед № Т-241/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.137 по КК на гр.Хасково /м.“Кекличево стопанство“/

Заповед № Т-241/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.137 по КК на гр.Хасково /м.“Кекличево стопанство“/

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!