Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Търгове и концесии

Заповед № Т-198 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.740.306.1.41, разположен в сграда с идентификатор 77195.740.306.1 по КК

З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 198           гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №639/10.06.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:         Публичен…

Заповед № Т-197 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.72 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково, с площ 520,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-197            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №635/10.06.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен търг…

Заповед № Т-196 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.72 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково, с площ 522,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-196            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №635/10.06.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен търг…

Заповед № Т-195 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХXIV в кв.15 по плана на с. Долно Големанци, общ. Хасково, с площ 931,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-195           гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №535/11.02.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен търг…

Заповед № Т-194 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ Х в кв.18 по плана на с. Долно Големанци, общ. Хасково, с площ 601,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-194            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №535/11.02.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен търг…

Заповед № Т-193 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХI в кв.18 по плана на с. Долно Големанци, общ. Хасково, с площ 611,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 193           гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №535/11.02.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:            Публичен…

Заповед № Т-192 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.96 по КК на гр. Хасково /м. “Куба II“/ , с площ 467,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-192            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №535/11.02.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен търг…

Заповед № Т-191 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.111 по КК на гр. Хасково /м. “Кекличево стопанство“/ , с площ 565,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-191            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №636/10.06.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен търг…

Заповед № Т-190 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.112.137 по КК на гр. Хасково /м. “Кекличево стопанство“/ , с площ 554,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 190           гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №535/11.02.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:             Публичен…

Заповед № Т-189 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.744.41 по КК на гр. Хасково /ж.р.“Каменец“/, с площ 348,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-189            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №687/29.07.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:       Публичен търг…

Заповед № Т-188 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.717.33 по КК на гр. Хасково /ул.“Бадема“/, с площ 1260,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-188            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №688/29.07.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:       Публичен търг…

Заповед № Т-187 / 14.09.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.744.420 по КК на гр.Хасково /“Каменец“/ , с площ 280,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д № Т-187            гр. Хасково 14.09.2022г.        На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №638/10.06.2022год. на Общински съвет – Хасково   О Б Я В Я В А М:     Публичен търг…

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, за следния обект: Поземлен имот, представляващ водоем, с идентификатор № 14550.95.418, находящ се в землището на с. Гарваново, общ. Хасково, с площ от 4853 кв.м., стар номер 000418. 

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект - публична общинска собственост, включващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.301.46, находящ се в землището на гр. Хасково; Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.301.47, находящ се в землището на гр. Хасково; Язовир, разположен в…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“, Кафе Хасково,

З А П О В Е Д  № Т-180 гр.Хасково 11.08.2022 год.        На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково  ОБЯВЯВАМ:      …

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с. Узунджово, общ. Хасково, помещение, втори етаж от сграда

З А П О В Е Д  № Т-181 гр.Хасково 11.08.2022 год.      На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №621/10.06.2022 г. на Общински съвет Хасково  ОБЯВЯВАМ:        …

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с. Тракиец, общ. Хасково, стоматологичен кабинет

З А П О В Е Д № Т-182 гр.Хасково 11.08.2022 год.        На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №562/25.03.2022 г. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:      …

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!