Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“  

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ВЪТРЕШЕН ОДИТ "" В ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ВЪТРЕШЕН ОДИТ "" В ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " ЮРИСКОНСУЛТ " , ДИРЕКЦИЯ АПНО , ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТТА " ЮРИСКОНСУЛТ " , ДИРЕКЦИЯ АПНО , ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“  в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“  в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ГР.ХАСКОВО

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - ХАСКОВО   6300 Хасково, ул. Единство № 21, тел.: 038/58 71 71 ; 038/58 78 78 E-mail: cnst_haskovo@abv.bg   КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“   Въз основа на Протокол от 21.01.2021г., на комисия, назначена…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ХИГИЕНИСТ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“   Въз основа на Протокол от 08.01.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  10/06.01.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Хигиенист“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“   Въз основа на Протокол от 22.12.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  №  2166/14.12.2020г. на Кмета на Община Хасково и изменена със Заповед № 2310/21.12.2020г.…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Заглавие:  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА по Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“    

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Заглавие:                                     КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!