Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“     Въз основа на Протокол от 07.02.2021г., на комисия, назначена със Заповед   №РД-55/28.01.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА "

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Специален педагог“   Въз основа на Протокол от 4.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Специален педагог“ по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ се изготви настоящия списък с крайно класиране на…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА "ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра“   Въз основа на Протокол от 6.10.2021., на комисия, назначена със Заповед №1706/27.09.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Специален педагог“ по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ се изготви настоящия списък с крайно класиране на…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“   Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „ Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0122 „ Патронажна грижа + “

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“   Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „ Управител “ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“     Въз основа на Протокол от 11.08.2021г., на комисия, назначена със Заповед   №1363/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“   Въз основа на Протокол от 14.07.2021г., на комисия, назначена със Заповед №1156 от 07.07.2021г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище за деца от 15…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В  КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ГР.ХАСКОВО И ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА - ГР.ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА„ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР.ХАСКОВО“   На основание чл.95, ал.1 от КТ, утвърдени от Кмета на Община Хасково правила за провеждане на  конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково и Протокол №2 от 01.06.2021г.,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!