Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от проведени конкурси

КРАЙНО КЛАСРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ , Община Хасково

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ШОФЬОР“   Въз основа на Протокол от 25.08.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-798 от 19.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“,…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“               Въз основа на Протокол от 22.08.2022г., на комисия, назначена със Заповед №РД714/03.08.2022Г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Преходно жилище…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Въз основа на Протокол от 22.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед №  РД -656/19.06.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО “

Въз основа на Протокол от 01.07.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №  РД-400/26.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно “, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ и "ТРУДОТЕРАПЕВТ" в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца"

Крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“     Въз основа на Протокол от 13.06.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-469/08.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният списък…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "РЪКОВОДИТЕЛ НА УСЛУГАТА" И "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "РЪКОВОДИТЕЛ  НА УСЛУГАТА" И "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0014 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ – гр. Хасково

Списък крайно класиране за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“     Въз основа на Протокол от 05.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „ Социален работник“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ” - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково Тел.038/ 620 – 392, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg ПРОТОКОЛ Днес, 11.04.2022 г.  комисия в състав:             Председател: Катя Милушева - управител ЦОП;             Членове:1. Любомир Жеков -психолог ЦОП;                             2. Христина Кехайова – социален работник ЦОП; Проведе подбор по…

Списък крайно класиране за длъжността "Медицинска сестра" в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Медицинска сестра“   Въз основа на Протокол от 05.04.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица…

Списък крайно класиране за длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства "Болярово"

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „Медицинска сестра“   Въз основа на Протокол от 09.03.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-26/17.01.2022 г. Във връзка със Заповед №РД-134/08.03.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  „Медицинска сестра“ по Проект BG05M9OP001-2.090-0009 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!