Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби и правилници

Приемане на нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково

нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

На 28.06.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Предложение от общинските съветници Богдан Кирилов и Камен Тодоров относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

Предложение от общинските съветници Богдан Кирилов и Камен Тодоров относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

Ново предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково

Ново предложение за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково

Предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изм. и доп. на Наредбата за общ. ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   Предложение за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково От Георги Пеев, общински съветник в…

Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково             Относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.            …

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА     На 13.05.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на чл.56 „В“, Глава трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.   Съгласно чл.26…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА          На 28.04.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Отмяна на Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Хасково.…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!