Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби и правилници

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

На 28.06.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

Предложение от общинските съветници Богдан Кирилов и Камен Тодоров относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

Предложение от общинските съветници Богдан Кирилов и Камен Тодоров относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково

Ново предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково

Ново предложение за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково

Предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на проект за решение относно: Изм. и доп. на Наредбата за общ. ред при използване на ППС и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   Предложение за промяна на проект за решение относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, внесен от кмета на община Хасково От Георги Пеев, общински съветник в…

Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково             Относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.            …

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА     На 13.05.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на чл.56 „В“, Глава трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.   Съгласно чл.26…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА          На 28.04.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Отмяна на Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Хасково.…

Изменение и допълнение на чл.56 "В", Глава Трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

      ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Чл.56 „В“, Глава трета от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково     Уважаеми…

Отмяна на Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Хасково

    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Отмяна на Правила за работа на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Хасково…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА        На 15.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от общински съветници при Общински съвет - Хасково относно: Отмяна на Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, приет с Решение №629 от 25.04.2014 г. на Общински…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА          На 14.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.   Съгласно чл.26 от Закона за нормативните…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА        На 14.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково за календарната 2022 г.   Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 13.04.2022 г. не са…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

     СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА        На 14.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ – гр.Хасково.     Съгласно чл.26 от Закона за нормативните…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА      На 14.03.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Отмяна на Правилника за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, приет с Решение № 543…

Предложение от ПК по здравеопазване, екология и социални дейности, подкрепено от ПК по обществен ред и законност относно: приемане на нов Правилник за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво"

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ПРЕДЛОЖЕНИЕ     от ПК по здравеопазване, екология и социални дейности и от ПК по обществен ред и законност         В проекта за нов Правилник за финансиране на процедури "Ин Витро и Ин Виво" на лица, двойки и семейства с…

Предложение от общинския съветник Георги Пеев относно: изменение на проект за Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО                                           ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Георги Пеев – общински съветник в Общински съвет – Хасково     ОТНОСНО: Изменение на проект за Правилник за  почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им.            Уважаеми госпожи и господа общински съветници,           …

Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

     СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА          На 16.02.2022 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет - Хасково относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!