Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю

за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122

 „Патронажна грижа +“

 

Протокол от 04.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-305/04.05.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“, Община Хасково. 


1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Лилия Кръстева Иванова
  2. Александра Велизарова Александрова
  3. Айтен Бейсим Осман

 

2.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Павлинка Желязкова Атанасова – Не представя копие на документ за минимално изискуема образователно-квалификационна степен, декларация за обстоятелствата по чл.107, ал.1 от КТ по образец 3 и декларация приложение 1 – образец 2.

 

Допуснатите до интервю кандидати следва, да се явят на 05.05.2022г. от 10.00ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл.”Общински” 1, зала 315, ет.3.    

 

 

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ..............п.....................

Последна промяна: 16 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!