Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Устройство на територията

Съобщение за изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ XXXIII (ПИ 77195.752.41), кв. 16 по плана на ИИЗ на гр. Хасково.

Заинтересовани лица: Елена Георгиева Грущилова, Росица Руменова Ангелова - Грущилова, Иван Борисов Андонов, Боряна Иванова Камберова и Гергана Иванова Гочева.

Съобщение за одобрен проект на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 14550.32.29, м. „Памуклука“ по кадастралната карта на землище с. Гарваново, общ. Хасково.

Заинтересовани лица: Колинка Ванчева Инджова, Светла Янева Кръстева, Тодор Димитров Гочев, Виолетка Димитрова Найденова, Георги Недялков Гочев, Димитър Недялков Гочев и Иванка Колева Найденова.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ VII (поземлен имот с идентификатор №77195.740.273), кв. 146, гр. Хасково.

Заинтересовани лица: "ХАСКОВО ПРОПЪРТИС“ ООД, Валентина Генова Петрова, Ралина Иванова Димова, Галина Иванова Димова, Петър Борисов Кръстев, Румен Тодоров Топалов, Асен Исаев Исаев и Галин Ал. Александров и Стойна М. Александрова.

Съобщение за изработване на проект изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XII от кв. 14 по плана на кв. „Болярово“, гр. Хасково.

Заинтересовани лица: Христо Райчев Христев, Росалина Тенчева Димитрова, Маргарита Христова Димитрова, Николай Христов Димитров, Еленка Филипова Бешкова, Делка Александрова Филипова и Денислав Ангелов Петев

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“ находящ се в ПИ №77195.113.176, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4635-2/12.07.2022г. е издадена Заповед №УТ-334/28.07.2022г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!