Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Гражданска регистрация

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 16.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1232 /24.11.2022г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 16.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1258 /01.12.2022г.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 А- 6178-1 /12.12.2022г. от Ануша Атанасова Димитрова, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Сан Петербург“№ 28А, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 05.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1186 /11.11.2022г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 05.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1171 /04.11.2022г.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 М-3287-1 /02.12.2022г. от Мария Златкова Петрова, като собственик на имот находящ се в  с. Стамболийски, община.Хасково ,ул.“Христо Ботев“ № 9 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 М-6211-1 /01.12.2022г. от Межди Фейми Бекир, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково, ул.“Рахила Душанова“ № 4А относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Е-3312-1 /29.11.2022г. от Ердуан Фахри Сюлейман, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,жк.“Орфей “№ 32, вх.Б,ет.8, ап.88 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.11.2022г. в изпълнение на заповед № РД-728 /05.08.2022г.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Н-3520-1 /22.11.2022г. от Надка Младенова Чукарова, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Тракия “№ 19,ет.1, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Д-2849-1 /10.11.2022г. от Добринка Тенева Гочева, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Атанас Узунов“№ 3, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.11.2022г. в изпълнение на заповед № РД - 723 / 04.08.2022г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.11.2022г. в изпълнение на заповед № РД-728 /05.08.2022г.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 М-5138-1 /04.11.2022г. от Мирчо Георгиев Димитров, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Дунав“№ 28,ет.4,ап.12 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска регистрация.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!