Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Гражданска регистрация

Заповед за заличаване на адресна регистрация

     На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-67/20.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

     На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-66/20.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

      На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-68 /20.01.2023г.

Заповед за дерегистрация

     Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 П-3095-1 /03.02.2023г. от Петя Георгиева Димитрова, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,ул.“Пловдивска“ № 13 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б…

Заповед за дерегистрация

       Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 А-8257-2 /30.01.2023г. от Асие Хасан Заид като собственик на имот находящ се в с. Стамболийски ,общ.Хасково,ул. „Средна гора“№ 10 , относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по…

Заповед за дерегистрация

        Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 А-8257-2 /30.01.2023г. от Асие Хасан Заид като собственик на имот находящ се в с. Стамболийски ,общ.Хасково,ул.“ Средна гора“ № 10 , относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Д-8436-1 /25.01.2023г. от Дорка Паунова Сталева , като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Лонгоза “№ 7, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-7 /05.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-8 /05.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-7 /05.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-8 /05.01.2023г.        

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Б-1672-1 /06.01.2023г. от Биргюл Зекие Ахмед, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,ул.“Червена стена № 7,вх.Б,ет.2,ап.12 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Т-3226-1 /09.01.2023г. от Татяна Тенева Севова, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,ул.“Св.Св.Кирил и Методи“ № 57,вх.А,ет.5 , ап.9 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Н-2970-1 /16.01.2023г. от Нина Руменова Миланова, като собственик на имот находящ в гр.Хасково,бул.“Стефан Стамболов“№ 1,вх.Б,ет.3,ап.11 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска регистрация.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Х-650-1 /03.01.2023г. от Хасан Юсуф Бекир, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,ул.“Пещера“ № 37 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 К-4807-1 /03.01.2023г. от Кязим Мехмед Мехмед, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,жк.“Орфей“ № 34,вх.В,ет.1,ап.8 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1273 /05.12.2022г. да се заличи адресната регистрация по  постоянен…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1275 /05.12.2022г. да се заличи адресната регистрация по  постоянен  адрес в…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!