Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Гражданска регистрация

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 А- 4659-1 /21.03.2023г. от Антоанета Маринчева Маринова, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Червена стена “№ 11, вх.Б,ет.8,ап.54 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 М-861-1 /13.03.2023г. от  Мухарем Халим Сюлейман, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Хаджи Иванчо Минчев“№ 13,  относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила Докладна записка  вх.№ 94 П-265-5 /09.03.2023г. от Славея Митева – Гл. Счетоводител „Социални услуги в общността“ за лица настанени на адрес ЦНСТДБУ – бул. „Съединение“№16 и бившият  ДДЛРГ „Асен Златаров“- бул.“България“ №9 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там и…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 27.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-148/09.02.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 27.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-135/07.02.2023г.

Заповед за дерегистрация

   Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Н-6416-1 /16.02.2023г. от Нина Пламенова Митева, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Витоша “№ 1, вх.А,ет.2,ап.7 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за дерегистрация

           Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 В-300-1 /08.02.2023г. от  Васвие Мюмюн Юсуф , като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,ул.“Белмекен“ № 5, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

     На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-67/20.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

     На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-66/20.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

      На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.02.2023г. в изпълнение на заповед № РД-68 /20.01.2023г.

Заповед за дерегистрация

     Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 П-3095-1 /03.02.2023г. от Петя Георгиева Димитрова, като собственик на имот находящ се в гр. Хасково ,ул.“Пловдивска“ № 13 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б…

Заповед за дерегистрация

       Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 А-8257-2 /30.01.2023г. от Асие Хасан Заид като собственик на имот находящ се в с. Стамболийски ,общ.Хасково,ул. „Средна гора“№ 10 , относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по…

Заповед за дерегистрация

        Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 А-8257-2 /30.01.2023г. от Асие Хасан Заид като собственик на имот находящ се в с. Стамболийски ,общ.Хасково,ул.“ Средна гора“ № 10 , относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Д-8436-1 /25.01.2023г. от Дорка Паунова Сталева , като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Лонгоза “№ 7, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-7 /05.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-8 /05.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-7 /05.01.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.01.2023г. в изпълнение на заповед № РД-8 /05.01.2023г.        

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!