Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Гражданска регистрация

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Е-3312-1 /29.11.2022г. от Ердуан Фахри Сюлейман, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,жк.“Орфей “№ 32, вх.Б,ет.8, ап.88 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.11.2022г. в изпълнение на заповед № РД-728 /05.08.2022г.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Н-3520-1 /22.11.2022г. от Надка Младенова Чукарова, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Тракия “№ 19,ет.1, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Д-2849-1 /10.11.2022г. от Добринка Тенева Гочева, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Атанас Узунов“№ 3, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.11.2022г. в изпълнение на заповед № РД - 723 / 04.08.2022г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 03.11.2022г. в изпълнение на заповед № РД-728 /05.08.2022г.

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 М-5138-1 /04.11.2022г. от Мирчо Георгиев Димитров, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Дунав“№ 28,ет.4,ап.12 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска регистрация.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 21.10.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1009 /06.10.2022г.  

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 12.10.2022г. в изпълнение на заповед № РД-933 /14.09.2022г. да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  и…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 12.10.2022г. в изпълнение на заповед № РД-910 /09.09.2022г. да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  и…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94 Ч-19-1 /03.10.2022г. от Чавдар Георгиев Оцетаров , като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,бул.“Георги Сава Раковски“№ 15,вх.А,ет.4,ап.33 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94  П-3913-1 /12.09.2022г. от Петра Райкова Тодорова , като собственик на имот находящ се на гр. Хасково, ул.“ Червена стена “№ 5, вх.Б, ет.5, ап.28   относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94  Д- 4838-1 /08.09.2022г. от Димитър Желязков Зарзопов , като собственик на имот находящ се на гр. Хасково, ул.“ Цар Страшимир “№ 3, ет.1,ап.10 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!