Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2019 - 2023

Решение №62 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №62           На основание чл.26 а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Хасково:   1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в…

Решение №61 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №61     На  основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл. 18, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 22, ал. 2 от Закона за…

Решение №60 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №60   І. На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му, Общински съвет – Хасково определя…

Решение №59 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.        РЕШЕНИЕ №59   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Обществен договор за ред и сигурност между Община Хасково и  РУ - Хасково, Общински съвет – Хасково променя състава…

Решение №58 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.        РЕШЕНИЕ №58     На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху…

Решение №57 от 28.02.2020 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №57     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството,  Общински съвет – Хасково избира регистрирания одитор Петранка Тенчева Бойчева…

Решение №56 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.        РЕШЕНИЕ №56   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински…

Решение №55 от 28.02.2020 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.         РЕШЕНИЕ №55     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.6 от Правилник за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО“ на семейства и лица с репродуктивни проблеми на…

Решение №54 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №54               На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на…

Решение №53 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №53               На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на…

Решение №52 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.         РЕШЕНИЕ №52         На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества,…

Решение №51 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.                РЕШЕНИЕ №51     На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски…

Решение №50 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №50     1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково реши:    Определя допълнително 9…

Решение №49 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №49   На основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА  и във връзка с чл.19 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ свое Решение №40 от 31.01.2020 г.,…

Решение №48 от 28.02.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №5 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №48     На основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА  Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ свое Решение №38 от 31.01.2020 г., както следва: “На основание чл.21, ал.1, т.8 от…

Решение №47 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №47     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се…

Решение №46 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №46             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да…

Решение №45 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.     РЕШЕНИЕ №45                На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!