Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2011 - 2015

Решение № 0014

Общински съвет - Хасково Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка счл.49, ал.1 от ЗФВС и чл.71 от ППЗФВС, Общински съвет – Хасково: Одобрява списък на спортните обекти и съоръжения, общинска собственост, които е предвидено…

Решение № 0013

Общински съвет - Хасково Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год. На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково избира състав на Обществен съвет, както следва: Председател: д-р…

Решение № 0012

Общински съвет - Хасково Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинския бюджет и чл.12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., Общински съвет – Хасково извършва промяна по бюджета на Община…

Решение № 0011

Общински съвет - Хасково Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх.№04-19-28 от 23.11.2011 г. на Министъра на финансите, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасковода оптимизира числеността…

Решение № 0010

Общински съвет - Хасково Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.12.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Хасково реши: 1. Определя за делегат на Община Хасково в Общото събрание на…

Решение № 0009

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет – Хасково отменя свое Решение №738 от 29.06.2007 г. за увеличаване състава на Общинска полиция Хасковои последващи и уточняващи Решения №№128 от 27.06.2008 г. и №233 от…

Решение № 0008

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи и кандидатства с Проект: „JOINT CROSS BORDER ACTIONS TO IMPROVE AND PROMOTE THE SOCIAL COHESION AMONG BULGARIA TURKEY…

Решение № 0007

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските…

Решение № 0006

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. І. На основание чл.156, ал.2 от Търговския закон, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.13 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет…

Решение № 0005

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.9от ЗМСМА, чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково приема Учредителен акт на “Общински…

Решение № 0004

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии…

Решение № 0003

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.11.2011 год. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково: Евгения Даниелова Ангелова и…

Решение № 0002

Общински съвет - Хасково Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 04.11.2011 год. На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково, избира за председател на Общински съвет – Хасково г-н Иван Николов Иванов.   Председател на Общински съвет – Хасково: /Иван Иванов/

Решение № 0001

Общински съвет - Хасково Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 04.11.2011 год. На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: Председател: Николай Благоев Кючуков и…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!