Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2011 - 2015

Решение №0896

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на децата: Йорданка…

Решение №0895

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на децата: Исус…

Решение №0894

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето: Силвия…

Решение №0893

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет – Хасково удостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО” - о.р.…

Решение №0892

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план…

Решение №0891

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен…

Решение №0890

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:       Подробен устройствен план – план-схема и…

Решение №0889

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и чл.16, ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен…

Решение №0888

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.16, ал.7, чл.17, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи Проект за…

Решение №0887

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет…

Решение №0886

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Хасково:    I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат издадени разрешителни за ползване на водни обекти – публична…

Решение №0885

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗЕ, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 60, ал. 4, т. 3 от НУРОС,…

Решение №0884

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т.…

Решение №0883

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково: 1. Дава съгласие да бъде закупен поземлен имот с идентификатор 77195.738.432 по…

Решение №0882

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет  - Хасково…

Решение №0881

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4, ал. 2,  чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за…

Решение №0880

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково предоставя за стопанисване и управление, за  срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2015/2016година, 368 бр.…

Решение №0879

Общински съвет – Хасково Протокол №47 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.07.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати допълнителни средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково в размер на 150 000 лв., които да бъдат изразходвани,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!