Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурси - ОП "Общинско лесничейство"

Заповед РД-793/18.08.2022г. за откирване на процедура "открит конкурс" за обект 2203

Заповед РД-793/18.08.2022г. за откирване на процедура "открит конкурс" за обект 2203   процедура “открит конкурс” за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, собственост на Община Хасково, ЛФ 2022 година, товарене и транспортиране до адрес и разтоварване в…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 24.11.2015 г. /Заповед №1395/13.11.2015 г.

  На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,    ОТКРИВАМ:   Процедура за възлагане на добив…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 29.09.2015 г./Заповед №1127/15.09.2015 г.

  З А П О В Е Д №1127 град Хасково 15.09.2015 година   На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 14.07.2015г./Заповед №773/02.07.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,    ОТКРИВАМ:   Процедура за възлагане на добив на…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 16.09.2014г./Заповед № 1383/04.09.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ОТКРИВАМ: Процедура за възлагане на добив на дървесина в…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково /01.10.2013 г./ЗАПОВЕД № 1473 / 17.09.2013 г.

  На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  ОТКРИВАМ:               Процедура за възлагане на добив…

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково / 27.08.2013г./ЗАПОВЕД №1263/13.08.2013г.

  На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,   ОТКРИВАМ:                  Процедура за възлагане на добив…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!