Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“с

Протокол от 05.09.2022г. на комисия, назначена със Заповед № РД -871/ 30.08.2022г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

  1. Яна Йорданова Тодорова
  2. Петя Атанасова Атанасова
  3. Поля Делчева Копьева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 07.09.2022г. от 15:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „ Общински “ 1., зала 315.

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!