Блокът на ул." Георги Кирков" 88-96 преди и след ремонта по НПЕЕМЖ

Снимки
Преди След