Блокът на улица " Г.Кирков" 56-66 преди и след ремонта по НПЕЕЖ

Снимки
Преди След