Блокът на бул."Васил Левски"30 преди и след ремонта по НПЕЕМЖ

Снимки
Преди След