Блокът на улица "Страшимир" 1-3 преди и след ремонта по НПЕЕМЖ

Снимки
Преди След