Преди и след участието в Националната програма за енергийна ефективност на блока на улица "Георги Кирков" 57-63

Снимки
Преди След