890 книжки „ Заветът на Хан Кубрат“ получиха третокласниците в Община Хасково

890 книжки Заветът на Хан Кубрат получиха третокласниците в Община Хасково. Книжката-комикс е с автор Александър Въчков, който е и художник на изданието. Тя е част от кампания на фондация Въздигане, с която 60 хиляди книжки ще бъдат раздадени на тритокласниците в страната. Община Хасково подкрепя инициативата на фондацията, чиято цел е да се покаже на децата единството на българския народ, да открият своите корени...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 20.10.2017 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Маджарово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...

ОИЦ– ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 19.10.2017 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Минерални бани публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за...

ОИЦ– ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 18.10.2017 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Харманли публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.10.2017 г. (вторник), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Свиленград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...

ОИЦ-ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 13.10.2017 г. (петък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Стамболово публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 12.10.2017 г. (четвъртък), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Тополовград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 11.10.2017 г. (сряда), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 09.10.2017 г. (понеделник), Областен информационен център гр. Хасково организира в община Любимец публично информационно събитие на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстоящите за стартиране...