Готов е проекта за канализацията на кв.“Болярово“

В събота на 11 март кметът на община Хасково Добри Беливанов се срещна с жителите на хасковския квартал Болярово. Драгомир Колев - директор на дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции представи проекта за новата канализация в квартала. Близо 15 км. ще е общата дължина, като канализация ще се изгражда в южната част на Болярово от улица Хасковска на юг. Колев информира жителите на квартала, че проектът...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Пъстро Етно финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020 г. Очакваме Ви в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 16 Март, 2017...

Строг контрол на транзитния трафик по бул. „Освобождение“ налага Транспортната комисия на Общината

Транспортната комисия на Община Хасково днес взе решениеза по-ясно обозначение с пътни знаци, извеждащи трафика на транзитно преминаващи товарни автомобили по бул.Освобождение към околовръстния път. Знаците ще бъдат поставени от ОП Екопрогрес. Решението на комисията е в резултат на жалба от граждани, живущи на бул. Илинден, които сезират комисията,че тежките камиони подминават отбивката за околовръстния път и преминават по булеварда. В резултат на...

Световно кафене (World Café) организира в Хасково Джуниър Ачийвмънт

Имаме удоволствието да ви поканим на първата за годината среща-дискусия на тема Стратегия за развитието на региона чрез модернизация на образованието в Хасково на 21.03.2017 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. в залата на Младежки център гр.Хасково. Срещата се организира от JA Bulgaria, Община Хасково и с подкрепата на българският евродепутат Ева Майдел. Тя е част от инициативата Възраждане 28...

Община Хасково обяви обществена поръчка за доставка на оборудване на 8 детски градини за близо 260 хиляди лева

Община Хасково обяви обществена поръчка за доставка на оборудване на 4 детски градини всяка с по две сгради. Поръчката е за 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: ДГ №15 Слънце; Обособена позиция 2: ДГ №19 Щурче; Обособена позиция 3: ДГ №11 Елхица; Обособена позиция 4: ДГ №20 Весели очички. Закупуването на мебелите е със собствени средства на общината. В момента децата ползват легла и шкафчета от...

Община Хасково осигурява безплатен транспорт в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Община Хасково осигурява безплатен транспорт в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 година, във връзка с преместените СИК, заради ремонт, от ОУ Шандор Петьофи в ПГДС Иван Асен II. Автобусите ще се движат по маршрут бул. В. Левски от кръговото до ВиК до ПГДС Иван Асен II. Спирките на автобусите са на местата на съществуващите спирки на градския транспорт. Автобусите ще се...

Общинският Народен оркестър - Хасково започва безплатно обучение на деца

Безплатно обучение на деца започва Общинският Народен оркестър. Класовете ще са по Народно пеене, Тамбура, Гъдулка, Гайда и Кавал. Занятията ще се провеждат в ОП Младежки център. В момента тече записване на желаещите за участие в обучението. Повече информация може да се получи в зала 4 на ОП Младежки център или на телефон 0894363104....

Започва изграждането на канализация в хасковския квартал „Болярово“

В ход е изграждането на канализация в хасковския квартал Болярово, съобщи кмета Добри Беливанов. Вече е готов проекта, предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител. Изграждането на канализацията ще струва над 4 милиона лева. Осигурени са 2 милиона и 300 хиляди лева целево финансиране от ПУДООС за първият етап на изграждането. Остатъкът от сумата също е договорен да бъде платен от ПУДООС. Във...