Младежи управляват в община Хасково за ден

12 то класникът Тодор Кирев е кмет за един ден на Хасково по инициативата на Джуниър ачийвмънт- Мениджър за един ден. 4 бяха кандидатите да седнат в кметския стол. Кирев участва за втора поредна година, миналата година е бил зам.-кмет. Общо 8 младежи днес са кмет,зам.-кмет и директори на дирекции в общината. Тодор Кирев е от Езикова гимназия Проф. Д-р Асен Златаров...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ / 19.10.2017

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ / 19.10.2017 На 19 октомври 2017г. (четвъртък) от 17:30ч. в зала Хасково на Община Хасково, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ във връзка с изискванията от Насоките за кандидатстване по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г., Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие и изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 11.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по проект „Равни в старта”

На 03.10.2017г. бе подписан договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект Равни в старта, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се осъществи от Община Хасково, като се предвижда дейностите да бъдат реализирани в осем детски градини на територията на град Хасково. Проект Равни в старта има за цел...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.10.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център, гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 24.10.2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в Градска библиотека Пеньо Пенев, гр. Димитровград, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на културни и образователни институции, доставчици на социални услуги и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 09.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Любимец на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по...

Кметът на Хасково Добри Беливанов се срещна с кмета на Кавала Димитра Цанака

Кметът на община Хасково Добри Беливанов се срещна и разговаря с кмета на град Кавала, Гърция Димитра Цанака. Те обсъдиха планове за бъдещо сътрудничество и възможностите за съвместно участие впроекти. Ангажираха се да работят за подобряване на връзките между бизнеса в двете страни, за разширяване на сътрудничеството в сферата на културата и социалните дейности. Димитра Цанака е първата жена - кмет на град Кавала, тя е...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 06.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Симеоновград на тема: Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване...