ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Хасково

    На 21 май2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Хасково, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати с...

Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Хасково/ОИЦ – Хасково проведе информационна среща с представители на местната администрация и бизнеса от община Хасково

    На 21 май2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Хасково, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати с...

Завърши предвиденото по проекта строителство и залесяване

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 11.05.2012г. Приключиха строителните работи и залесяване на обект „Корекция на река „Олу дере” и изграждане на лява защитна дига – І етап, село Тракиец, община Хасково, област Хасково”, изпълняван по проект  “Управление на водите и защита от наводнения в...

Кръгла маса в град Хасково

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 08.05.2012г. На 08.05.2012г. в гр.Хасково се проведе Кръгла маса по проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013. Проектът се изпълнява от Община...

Обучителни семинари

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. От 26 до 29 ноември 2013 г. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково организираха пилотно изпълнение – обучителни семинари по проект “Подобряване на основните човешки...

Пета работна среща

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. На ноември 2013 г. в Олимпийски музей – Солун се проведе пета работна среща на партньорите по проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на културните...

Семинар - обучение

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково, съвместно с Олимийски музей – Солун, Аристотелов университет – Солун и ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград изпълняват проект “Подобряване...

Първа работна среща

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Проект “Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия...