Кампания "Да изчистим Европа"

Община Хасково се регистрира за участие в подкрепената от Европейската комисия кампания “Да изчистим Европа”. Кампанията обединява доброволци от цяла Европа и извън нея с общото предизвикателство за почистване на отпадъци в градовете, сред природата, парковете и плажовете. Кампанията е открита покана към всеки, интересуващ се от организирането на дейности за събиране на отпадъци и почистване на определени територии, да се включи между 10 май и...

Концерт за Деня на Европа

Община Хасково и Областен информационен център организират Тържествено честване на Деня на Европа с Концерт на деца от град Хасково на 9 май 2015г. (събота) от 10.00ч. на площад "Свобода"....

Да изчистим България за един ден (2)

 Община Хасково призовава гражданите на 26.04.2014г. (събота) да се включат в инициативата “Да изчистим  България за един ден”, като участват в почистването на замърсени с отпадъци терени  на територията на Община Хасково. Община Хасково определя следните райони за почистване:- лесопарк "Кенана";- Младежки хълм;- междублокови пространства в жилищните квартали на града;- терени около училища и детски градини;- вилни зони;- районa...

Пресконференция II

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс” Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.     На 15 април /Вторник/ 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково от 11:00 часа, се проведе заключителна пресконференция...

Обявление за провеждане на заключителна пресконференция

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс” Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.   На 15 април /Вторник/ 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково от 11:00 часа, ще се проведе заключителна пресконференция...

Заключителна пресконференция1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...

Заключителна пресконференция

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“ На 31.01.2014г. се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”. На заключителната пресконференция присъстваха екипът за управление на проекта, Зам. Кметът на Община...