Проведена кръгла маса - 29.11.2013 г.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на кръгла маса Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково”     На 29 ноември 2013г. в сградата на Община Хасково, Зала на втори етаж от 11ч. се проведе кръгла маса по Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в...

Проведена кръгла маса - 29.11.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на кръгла маса Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково”     На 29 ноември 2013г. в сградата на Община Хасково, Зала на втори етаж от 11ч. се проведе кръгла маса по Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в...

Проведена работна среща 16

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №16 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 22 ноември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе шестнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Проведена работна среща 16.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №16 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 22 ноември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе шестнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Проведена работна среща 15

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №15 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 25 октомври 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе петнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

Проведена работна среща 18.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №18 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 21 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Проведена работна среща 17

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №17 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 19 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Проведена работна среща 17.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №17 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 19 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Проведена работна среща 18

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №18 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 21 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Проведена среща - 23.10.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Проведена среща между Директори на дирекции и  „Дейта солюшънс”   На 23 октомври 2013г. в сградата на Община Хасково се проведе среща между представителите на „Дейта солюшънс” и Директорите на Дирекции за обсъждане на проектодоклада  на функционалния  анализ на Община Хасково. Директорите направиха своите забележки...