ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 17.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Свиленград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР. Бяха представени и други налични възможности по национални и европейски...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 13.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Стамболово на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Благотворителна кампания „Нека да помогнем на едно българско семейство“ в помощ на Любомир Райков

Община Хасково подкрепя Благотворителната кампания Нека да помогнем на едно българско семейство, организирана от Сдружение FUTURE LEEWAY MOVIES (Свободата на бъдещото изкуство), за събиране на средства за лечение на 5-годишния Любомир Райков от гр. Тетевен, който е с диагноза детска церебрална парализа и епилепсия Синдром на Уест. По този повод на 20 октомври 2017 г. /петък/ от 16.00 ч. в голямата зала на ОП Младежки...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 12.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Тополовград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Младежи управляват в община Хасково за ден

12 то класникът Тодор Кирев е кмет за един ден на Хасково по инициативата на Джуниър ачийвмънт- Мениджър за един ден. 4 бяха кандидатите да седнат в кметския стол. Кирев участва за втора поредна година, миналата година е бил зам.-кмет. Общо 8 младежи днес са кмет,зам.-кмет и директори на дирекции в общината. Тодор Кирев е от Езикова гимназия Проф. Д-р Асен Златаров...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ / 19.10.2017

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ / 19.10.2017 На 19 октомври 2017г. (четвъртък) от 17:30ч. в зала Хасково на Община Хасково, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ във връзка с изискванията от Насоките за кандидатстване по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г., Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие и изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 11.10.2017 г., Областен информационен център гр. Хасково проведе информационна среща в община Ивайловград на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата бе насочена към представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО. Бе представена информация за процедура Открий ме по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС...

Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по проект „Равни в старта”

На 03.10.2017г. бе подписан договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект Равни в старта, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се осъществи от Община Хасково, като се предвижда дейностите да бъдат реализирани в осем детски градини на територията на град Хасково. Проект Равни в старта има за цел...

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР На 16.10.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център, гр. Хасково, Областен информационен център гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема:Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за...