• 12.09.2018 - 13.09.2018
  • Писта „Хасково“

Втори кръг от Републикански шампионат на затворен маршрут -  Писта „Хасково“

 

 

Организатори:

Община Хасково

АМК „Хасково“