• 17.05.2018
  • пл. „Свобода“

Честване на „Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта“