• 19.10.2018 - 21.10.2018
  • ДКТ „Иван Димов“

Международен конкурс за цигулари и 43-ти Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“