• 09.06.2018 - 10.06.2018
  • ОНЧ „Заря“

XVIII Национален конкурс – фестивал на старата градска песен и шлагер  „С песните на Ари“