• 03.03.2018
  • пл. „Свобода“

Честване 140 години от Освобождението

на България от османско владичество