• 18.12.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

10.30 ч. РБ „Хр. Смирненски“

 

Благотворителен Коледен базар 

с участието на общински детски градини