• 15.12.2017
  • Галерия „Ат. Шаренков”

17.30 ч. ХГ ”Атанас Шаренков”

 

Откриване на изложба „Рисувам коледна песен”