• 10.12.2017
  • площад, кв. „Болярово“

14.30 ч. площад, кв. „Болярово“

 

Коледен концерт на самодейците от НЧ „Пробуда“