• 04.09.2017 - 10.09.2017
  • пл. "Атлантически"

 4 - 9 септември, пл. „Атлантически“ – Чаршия на занаятите „Българско е !“ в  Хасково.