• 09.09.2017
  • бул. „Съединение“      

17.00 ч., бул. „Съединение“                

Автородео – автомобилно състезание