• 09.09.2017
  • ОП „Младежки център“

11.00 ч., ОП „Младежки център"       

Младежко ателие по проект „Да си спомним за бъдещето“