• 08.09.2017
  • пл. „Свобода“ ,КСК „Спартак 

19.00 ч.  пл. „Свобода“ – КСК „Спартак   - Парад на носията с Народен оркестър Хасково 

 по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

19.30  ч. КСК „Спартак" - Европейски поздрав за Хасково - концерт на международни групи по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“