• 08.09.2017
  • х-л Родопи

 

19.00 х-л Родопи, заседателна зала                          

 Двойков турнир по бридж за името на Илия Делиев