• 08.09.2017
  • пл. „Свобода“

17.00 ч.  пл. „Свобода“                       

Театър „Дани и Деси“ представя кукления спектакъл „Къде си, приятелю?“