• 08.09.2017
  • пл. „Свобода“

16.00 ч.  - Поздрав от децата на Хасково - концерт на деца от детски градини 

 

18.00 ч.-  Празнична торта за децата на Хасково