• 08.09.2017
  • Парк „Ямача“

13.00 ч., Парк „Ямача“                        

Спортно ориентиране „Сглоби Европа-Опознай Европа“по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“