• 08.09.2017
  • пред ДКТ „Ив. Димов“    

12.00 ч. пред ДКТ „Ив. Димов“         

Концерт на Духов оркестър Хасково, с диригент Петър Грънчаров