• 07.09.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

16.00 ч., ДКТ „Ив. Димов“                 

  "Магията на любовта" - съвместен младежки театър Хасково – Крефелд, Германия