• 30.08.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

Закриване на „Лято в библиотеката“ - Детски отдел, 10.30 часа