• 23.08.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

„Малкият библиотекар“ - Детски отдел, 10.30 часа.