• 09.08.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

„Кастинг на книга“ – библиотечна игра - Детски отдел, 10.30 часа.