• 26.07.2017
  • РБ „Хр. Смирненски“

„Аз ще стана библиотекар“ – опознаваща игра - Детски отдел, 10.30 часа.