• 25.07.2017
  • Кирково училище

Клуб „Млад краевед” - отдел "Краезнание", 10.30 часа.